Vademecum

Moduhale

PROJEKTOWANIE

Oferta MODUTECHNIC w zakresie dostawy hal obejmuje pełen zakres projektu konstrukcyjnego. Przygotowujemy kompletny projekt do Pozwolenia na Budowę w zakresie konstrukcji hali, projekty wykonawcze i montażowe. Każdy obiekt jest analizowany indywidualnie, a obliczenia są wykonywane w oparciu obowiązujące Polskie Normy z uwzględnieniem odpowiednich dla lokalizacji obciążeń wiatrem i śniegiem. Szczegółowe wymagania użytkownika dotyczące obciążeń technologicznych, urządzeń mocowanych do konstrukcji (np. suwnic) czy bram, naświetli i wszelkich innych elementów wyposażenia są przyjmowane do obliczeń konstrukcyjnych już na etapie przygotowywania oferty. Konstrukcja hali w zależności od jej gabarytów i przeznaczenia może być zaprojektowana jako blachownicowa czy w oparciu o profile walcowane, a także z belkami kratownicowymi. Również obudowa budynku jest dobierana z uwzględnieniem wymagań inwestora i sposobu użytkowania jego obiektu.

Zakres oferty MODUTECHNIC obejmuje także projekty architektoniczne.